tiistai 2. marraskuuta 2021

Julistus

 Suomen Alkuperäisten Saamelaisten Julistus 


Identiteettimme on saamelainen.

Olemme elävä osa saamenkansaa.

Olemme perustuslain 17 § 3 momentin tarkoittamia saamelaisia. 


Kansainväliset ihmisoikeussopimukset koskevat myös meitä.

Myös meillä on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

Alkuperäisinä saamelaisina myös meille kuuluvat samat oikeudet, kuin muillekin alkuperäiskansoihin kuuluville henkilöille.

Myös meillä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun.

Me määritämme itse oman identiteettimme.

Kenelläkään muulla ei ole oikeutta määritellä saamelaisuuttamme ja oikeutta alkuperäämme. 


- Entisen Kemin Lapin alueen metsäsaamelaiset -

Edunvalvontaa

 Yhdistyksemme edustajat ovat käyneet keskusteluja kansanedustajien kanssa liittyen saamelaiskäräjälain muutosesitykseen.

Vastaanotto oli kiinnostunut, ja asiamme sai kannatusta laajalti.

maanantai 6. toukokuuta 2019

Metsälappalaistyöpajassa hyvä edustus

Useita yhdistyksen edustajia oli paikalla lauantaina 4.5 Kittilän Levillä järjestetyssä Metsälappalaistyöpajassa. Työpaja on valtioneuvoston asettaman selvitystyön aikaansaannoksia. Levin työpajassa käytiin läpi edellisen, Sodankylässä pidetyn työpajan kuulumiset sekä aiemmin julkaitun kyselyn tulokset. Lisäksi pienryhmittäin paneuduttiin jatkon kannalta tärkeisiin asioihin. Työpajan vetäjät lupasivat, että tulokset olisivat julkisia Metsälappalaispäivillä, jotka pidetään 18.-19. 7. Sallassa.