tiistai 16. joulukuuta 2014

maanantai 15. joulukuuta 2014

LAUSUNTO KOSKIEN NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKOAIETTA

Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. toteaa aluksi lausunnossaan, että Näkkälän palkiseen ehdotettua aitajakoa on tarkasteltava kolmesta näkökulmasta:
  1. onko jaolla merkittävää etua ja onko se tasapuolinen palkisen kaikille osakkaille?
  2. voiko aitajakoa edistää lain mukaan eli toteutuisiko kaikkien palkisen osakkaiden etu palkisen jaon myötä?
  3. onko aitajaolle kestäviä perusteita?

Yhdistyksemme kiittää mahdollisuudesta lausua Näkkälän aitajaosta, sillä jako tulisi olemaan erittäin merkittävä vaikutuksiltaan nykytilassaan asian monihaaraisuuden takia. Toteutuneella aitajaolla on merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tässä mielessä laaja kuuleminen on perusteltua. Lausuntomme perustuu asiassa kokonaisuudessaan muodostuneisiin tietoihin sekä asiakirjaselvityksiin ja kirjallisuuteen, jota Näkkälän alueesta on esitetty varsin runsaasti.

Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. mukaan Näkkälän jaosta ei muodostu sellaista etua palkisen osakkaille, että jako tulee toteuttaa. Tilanteessa, jossa saamelaismääritelmäprosessi,  statuksettomien saamelaisten oikeudellisen aseman selvittäminen sekä myös ILO169-sopimuksen ratifiointiprosessi ovat kesken, ei Peltojärven lapinmaita voida jakaa palkisjaolla.

Aitajaolle ei ole näin olemassa olevia perusteita. Yhdistyksemme kanta on edellä mainittujen seikkojen valossa, että Näkkälän paliskunnan jakoa ei tule toteuttaa. Yhdistys asettuu kieltävään kantaan lisäksi sen vuoksi, että taustalla on toimitettuja asiakirjoja tulkiten Näkkälän palkisen jakoaie etnopolitiikan takia.

Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit rs. hallitus


perjantai 14. marraskuuta 2014

Lausuntopyyntö Näkkälän paliskunnan jakamiseen
AVI (Lapin aluehallintovirasto) lähestyi yhdistystämme äskettäin lausuntopyyntökirjeellä Näkkälän paliskunnan jakamisasiaan.

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

VANHA MÄÄRITELMÄ VOIMASSA

Inarilainen 12.11.2014

Tulevissa saamelaiskäräjävaaleissa on voimassa vanha saamelaismääritelmä:

Henkilö, joka saamelaiskäräjälain (L 974/1995) 3 § 1 momentin mukaisesti pitää itseään
saamelaisena ja sen lisäksi täyttää yhden seuraavista kolmesta kohdasta voi hakeutua
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on
 oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai
 kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka

3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä
 äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

HAKEUTUMISKAAVAKE LÖYTYY SAAMELAISKÄRÄJIEN SIVUILTA:

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=258&Itemid=10sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Vieraileva kirjoittaja: Avoin kirje kansanedustajille

Hyvää Isänpäivänhuomenta, Arvoisat Kansanedustajat!
Asia esittely:

Asiani koskee saamelaiskäräjävaaleihin liittyvää äänioikeusluetteloon hakeutumisen vaikeutta ja vaalien rehellisyyttä. 
Hakeutumiseen on enään aikaa n. 1,5 kuukautta. Siinä ajassa hakijan tulee:

lauantai 8. marraskuuta 2014

YHDISTYS KUULTAVANA EDUSKUNNASSA
Tämä syksy on ollut kiireistä edunvalvontatyössämme. Yhdistyksemme on ollut kaikkiaan kolme kertaa kuultavana eri valiokunnissa eduskunnassa saamelaiskäräjälain muuttamisesta. 

perjantai 31. lokakuuta 2014

Oovtâst- tyynysarja

OZA DON GE SÁMEDIKKI JIENASTUSLOHKUI

HAE SIEKI SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALILUETTELOON "Máttaráhkumet ja -áddjámet bálgát"
"Esivanhempiemme polut"

Hakuaika saamelaiskäräjien vaaliluetteloon meneillään.
Hakuaika 5.11. - 31.12.2014 välisenä aikana.

torstai 30. lokakuuta 2014

Wihurin rahasto jakoi 8000 € yhdistyksellemme!

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI METSÄ-, KALASTAJA- JA TUNTURISAAMELAISET RY:LLE 8000 € APURAHAN METSÄSAAMELAISTEN HISTORIALLISTEN KULTTUURIKOHTEIDEN DOKUMENTOINTIPROJEKTIIN.


Sallan Karhujärven hautuumaasaari (N. Rytilahti blogi 2014.)

http://www.wihurinrahasto.fi/jako2014.pdftorstai 5. kesäkuuta 2014

KyläselkäSompion siidan viimeinen talvikylä oli Kyläselkä, joka sijaitsee Tanhuan kylästä 12 km pohjoiseen Lokan kylää kohti.

Yhdistyksemme on jättänyt Sodankylän kuntaan aloitteen, jossa ehdotetaan Kyläselän kunnostamista. LUE LISÄÄ PROJEKTIT-kohdasta tästä hienosta aloitteesta.

Terv. Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry.

keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

Tiervâ!

Yhdistyksemme tuo ajatuksiaan ja ideoitaan esille tässä blogissa. Tavoitteena on myös kutsua vierailevia kirjoittajia, kuten asiantuntijoita, päättäjiä ja muita kiinnostavia henkilöitä tänne jakamaan kirjoituksiaan. 

Tämän blogin tarkoituksena on nostaa esille mm. saamelaisuuteen, ILO169-sopimukseen, kulttuuriperintöön, luontaiselinkeinoihin, identiteettiin, revitalisaatioon ja muita pohjoiseen liittyviä aiheita. Keskustelemme päivän polttavista aiheista ja tuomme päivänvaloon vaiettujakin aiheita ja tarinoita.  

Nämä sivut toimivat myös yhdistyksen nettisivuina. Löydät täältä tietoa ja mm. sähköisen jäsenhakemuslomakkeen.

Jos haluat vierailevaksi kirjoittajaksi blogiin, niin ota yhteyttä vgdsamit@gmail.com.

Tiervâpuáttim!

Bures boahtin!