lauantai 8. marraskuuta 2014

YHDISTYS KUULTAVANA EDUSKUNNASSA
Tämä syksy on ollut kiireistä edunvalvontatyössämme. Yhdistyksemme on ollut kaikkiaan kolme kertaa kuultavana eri valiokunnissa eduskunnassa saamelaiskäräjälain muuttamisesta. 


Ensimmäinen kuuleminen oli perustuslakivaliokunnan kuuleminen 15.10.2014, johon osallistui PJ Erika Sarivaara. Maa-, ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 22.10.2014 osallistui yhdistyksemme puolesta varapj Tuomas Keskitalo. Kolmas kuuleminen oli 5.11.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, johon osallistuivat Ari Laakso ja Tuomas Keskitalo. 

Lausuntomme tulee pian nähtäväksi tänne blogisivustolle. Tässä kuitenkin lausuntomme alku:

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI SAAMELAISKÄRÄJISTÄ ANNETUN LAIN JA RIKOSLAIN 40 LUVUN 11 §:N MUUTTAMISESTA

VUOVDE-, GUOLÁSTEADDJI- JA DUOTTARSÁMIT RS./ METSÄ-, KALASTAJA- JA TUNTURISAAMELAISET RY. LAUSUU (YHDISTYKSEN HALLITUS 10.10.2014) HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ SAAMELAISKÄRÄJÄLAIKSI SEURAAVAA:

Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit rs./ Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. mukaan hallituksen esitys sisältää useita sellaisia ehdotuksia, joita voidaan pitää perusteltuina ja tarpeellisina. Tällaisista uudistuksista voidaan mainita virkavastuun laajentaminen saamelaiskäräjien luottamustehtävässä oleviin henkilöihin, saamelaiskäräjien päätöksentekoa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta sekä eräitä vaaleja koskevia ehdotuksia.

Esitys sisältää kuitenkin KAKSI ongelmallista saamelaismääritelmään sisältyvää kohtaa, joita on syytä tarkastella kriittisesti:                

1) RYHMÄHYVÄKSYNTÄ


2) HÄN ON SUKUSITEITTENSÄ KAUTTA OMAKSUNUT SAAMELAISKULTTUURIN JA YLLÄPITÄNYT YHTEYTTÄ SIIHEN


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti