sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Vieraileva kirjoittaja: Avoin kirje kansanedustajille

Hyvää Isänpäivänhuomenta, Arvoisat Kansanedustajat!
Asia esittely:

Asiani koskee saamelaiskäräjävaaleihin liittyvää äänioikeusluetteloon hakeutumisen vaikeutta ja vaalien rehellisyyttä. 
Hakeutumiseen on enään aikaa n. 1,5 kuukautta. Siinä ajassa hakijan tulee:

  1. tehdä hakemus mahdollisimman laajoine perusteluineen saamelaisuudestaan.
  2. Hankkia virkatodistus
  3. Hankkia Oulun maakunta- arkistosta todistuksia polveutumisestaan
     (vie ainakin 2 vk)
  4. Hankkia muita mahdollisia todistuksia, joilla osoittaa saamelaisuutensa
Vielä ei ole ollut saatavilla edes 1. kohtaan tarvittavaa hakemuskaavaketta!
Siitäkin on täydellinen epäselvyys, mikä vaikutus mahdollisesti hakemusten hyväksymiseen tai hylkäämiseen on uudella saamelaiskäräjälailla josta hallitus on esityksensä eduskunnalle antanut ja joka on lausuntokierroksella eduskunnan perustuslaki- maa- ja metsätalouslaki- ja työ ja tasa-arvo valiokunnissa.

Hyvin yleisesti on koettu, että tuo saamelaiskäräjien äänioikeusluetteloon hakeutumisprosessi on liian vaikea ja, että sitä vielä tahallisesti pyritään vaikeuttamaan mm. kaiken tiedotuksen niukkuudella. Tämä sopii tietenkin hyvin yhteen nykyisen saamelaiskäräjien johdon pyrkimyksiin, joilla estetään Inarinsaamelaisten ja muiden alueiden lappalaisten jälkeläisten pääsyä äänioikeusluetteloon.

Toimenpide ehdotus: Suomi lähettää aktiivisesti vaalitarkkailijoita milloin minnekin maailman kolkkaan tarkkailemaan vaalien rehellisyyttä. Teillä arvoisat kansanedustajat ja koko valtion hallinnolla on nyt käsillä aivan ikioma vaalien rehellisyyttä ja tiedotusta koskeva ongelma. Saamelaiskäräjien äänioikeusluetteloon hakeutumista ja koko saamelaiskäräjävaalien toteuttamista valvomaan on valtion hallinnon toimesta nimettävä alueelle riittävä määrä puolueettomia vaalitarkkailijoita.


Inarinmaan Lapinkyläyhdistys ry
toimeksi saaneena: Kari Kyrö, hallituksen jäsen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti