tiistai 16. joulukuuta 2014

maanantai 15. joulukuuta 2014

LAUSUNTO KOSKIEN NÄKKÄLÄN PALISKUNNAN JAKOAIETTA

Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. toteaa aluksi lausunnossaan, että Näkkälän palkiseen ehdotettua aitajakoa on tarkasteltava kolmesta näkökulmasta:
  1. onko jaolla merkittävää etua ja onko se tasapuolinen palkisen kaikille osakkaille?
  2. voiko aitajakoa edistää lain mukaan eli toteutuisiko kaikkien palkisen osakkaiden etu palkisen jaon myötä?
  3. onko aitajaolle kestäviä perusteita?

Yhdistyksemme kiittää mahdollisuudesta lausua Näkkälän aitajaosta, sillä jako tulisi olemaan erittäin merkittävä vaikutuksiltaan nykytilassaan asian monihaaraisuuden takia. Toteutuneella aitajaolla on merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tässä mielessä laaja kuuleminen on perusteltua. Lausuntomme perustuu asiassa kokonaisuudessaan muodostuneisiin tietoihin sekä asiakirjaselvityksiin ja kirjallisuuteen, jota Näkkälän alueesta on esitetty varsin runsaasti.

Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. mukaan Näkkälän jaosta ei muodostu sellaista etua palkisen osakkaille, että jako tulee toteuttaa. Tilanteessa, jossa saamelaismääritelmäprosessi,  statuksettomien saamelaisten oikeudellisen aseman selvittäminen sekä myös ILO169-sopimuksen ratifiointiprosessi ovat kesken, ei Peltojärven lapinmaita voida jakaa palkisjaolla.

Aitajaolle ei ole näin olemassa olevia perusteita. Yhdistyksemme kanta on edellä mainittujen seikkojen valossa, että Näkkälän paliskunnan jakoa ei tule toteuttaa. Yhdistys asettuu kieltävään kantaan lisäksi sen vuoksi, että taustalla on toimitettuja asiakirjoja tulkiten Näkkälän palkisen jakoaie etnopolitiikan takia.

Vuovde-, guolásteaddji- ja duottarsámit rs. hallitus