maanantai 28. syyskuuta 2015

ÄÄNESTYSPAIKAT JA -AJAT SAAMELAISKÄRÄJÄVAALEISSA

SAAMELAISKÄRÄJÄVAALIT 7.9.–4.10.2015

Vaaliasiakirjat postitetaan kirjattuna lähetyksenä jokaiselle äänioikeutetulle 7.9.2015 alkaen. 

1. Äänioikeutettu voi äänestää palauttamalla vaaliasiakirjat postin välityksellä kuten aikaisemmissa vaaleissa. Postin välityksellä lähetettyjen asiakirjojen tulee olla vaalilautakunnan toimistossa Inarissa viimeistään 5.10.2015 ääntenlaskennan aloittamiseen mennessä. 

2. Äänioikeutettu voi myös palauttaa omat vaaliasiakirjansa henkilökohtaisesti 21.9.–2.10.2015 välisenä aikana vaalilautakunnan toimistoon; Inari, Sajos, Menesjärventie 2A. 

3. Äänestäjällä on mahdollisuus samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa äänestää varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 4.10.2015 klo 10.00–18.00 vaalipaikoilla siinä saamelaisten kotiseutualueen kunnassa, joka on merkitty vaaliluetteloon hänen kotikunnakseen. 

Vaalipäivän äänestys järjestetään: 
Hetta: Enontekiön kunnantalo, Ounastie 165 
Inari: Kulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A 
Utsjoki: Saamelaiskäräjien toimisto, Kunnantalo, Luossatie 1a Vuotso: Vuotson koulu, Ivalontie 8716 

Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa laitoksissa hoidettavat henkilöt sekä ne kotona hoidettavat henkilöt, jotka eivät muutoin voisi äänestää, saavat tarvittaessa avustajan hoitopaikassaan äänestystä varten. Asiasta tulee ottaa yhteyttä vaalilautakunnan toimistoon os. Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Inari, puh 010 839 3189, 010 839 3195, 010 839 3185 tai vaalit@samediggi.fi Inarissa 7.8.2015 Vaalilautakunta

Lähde: samediggi.fi/vaalit

perjantai 25. syyskuuta 2015

KHO HYVÄKSYNYT 50 HENKILÖÄ SAAMELAISEKSI VUOSINA 1999-2011

TIETOA KHO:N RATKAISUISTA SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALILUETTELOON HAKEUTUMISTEN VALITUKSISTA VUOSILTA 1999-2011


Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on tullut kysymys henkilön pitämisestä saamelaisena vuosina 1999, 2003, 2007 sekä 2011

Vuosi 1999
Valituksia KHO:een tuli yhteensä 665, joista 652 hylättiin saamelaiskäräjälain 3 §:n 2 kohdan perusteella.
KHO hyväksyi 7 valitusta, joista kolme saamelaiskäräjälain 3 §:n 3 kohdan perusteella, ja neljä hyväksyttiin saman pykälän 2 kohdan perusteella, ja joillakin oli vielä lisänä kohdan 1 kieliperuste. Itseidentifikaatioon ei KHO vuonna 1999 ottanut kantaa ratkaisujen perusteluissa eikä siihen vedottukaan erillisin perusteluin.

Vuosi 2003
Valituksia KHO:een tuli yhteensä 27 kappaletta. KHO hyväksyi 10 valitusta koskien vaaliluetteloon merkitsemistä ja henkilö määrättiin lisättäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Muissa 17 tapauksessa saamelaiskäräjien vaalilautakunta haki tuomion purkua saamelaiskäräjien kokouksen vuonna 1999 tekemiin päätöksiin hyväksyä henkilö saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Vaalilautakunnan mielestä käräjien kokouksen päätökset olivat syntyneet puutteellisen näytön perusteella ja perustuivat siksi ilmeiseen erehdykseen. Ennen käräjien kokouksen päätöstä vaalilautakunta ja hallitus olivat hylänneet hakemukset. KHO hylkäsi kaikki tuomion purkua koskevat valitukset.

Vuosi 2007
Valitusten määrä väheni. Valituksia tuli yhteensä 13, joista 12 hyväksyttiin ja yksi jätettiin tutkimatta. Hyväksyminen perustui kaikissa tapauksissa 3 §:n 1 tai 3 kohtaan.

Vuosi 2011
Vuonna 2011 korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli yhteensä viisi hakemusta, joista neljä hyväksyttiin ja yksi hylättiin. Hylätyssä valituksessa valittaja oli vedonnut vuoden 1763 maakirjaan ja, koska muutakaan selvitystä ei oltu annettu, valittajan ei pelkästään sillä perusteella voitu katsoa olevan saamelaiskäräjälain 3 §:n mukainen saamelainen.

Vuonna 2011 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutujista, ja KHO:n hyväksymistä valituksista, kaikissa neljässä hakija oli vedonnut, objektiivisten perusteiden lisäksi, laajemmin perusteluin itseidentifikaatioon. Näissä neljässä myös KHO oli käsitellyt itseidentifikaatio kysymystä perusteluissaan.


KHO päätökset KE 30.9.2015

NÄIN TIEDOTETAAN KHO:n NETTISIVUILLA 25.9.2015
Korkein hallinto-oikeus antaa keskiviikon 30.9. 2015 aikana päätöksensä valituksiin ja purkuhakemuksiin, jotka kohdistuvat saamelaiskäräjien hallituksen vaaliluetteloa koskeviin päätöksiin.
Saamelaiskäräjävaalit pidetään 7.9.–4.10.2015. Äänioikeus vaaleissa on saamelaisilla, jotka on otettu vaaliluetteloon tai jotka ovat hakeutuneet itse vaaliluetteloon ja esittävät korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan.
Vaaliluetteloon pyrkineiden valituksia on saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen 182 ja lisäksi saamelaiskäräjien hallituksen tekemiä purkuhakemuksia 10.
Korkein hallinto-oikeus toimittaa yksittäisten päätösten lisäksi saamelaiskäräjien hallitukselle listan sellaisista henkilöistä, joiden valitukset on korkeimmassa hallinto-oikeudessa hyväksytty.
Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

http://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/09/khonsaamelaiskarajienvaaliluetteloakoskevatpaatoksettulossa30.9..html

torstai 10. syyskuuta 2015

TUOREITA UUTISIA KHO:sta koskien saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutumisia

Yhdistys on eilen soittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja saanut sieltä seuraavanlaista informaatiota:
  • Eiliseen mennessä tullut n. 170 valitusta koskien saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon hakeutumisen valittamista

Solidarity, sharing and hope?Background

The Sámi Parliament in Finland will hold elections between 7.September- 4. October. In order to be eligible to vote, one has to have Sámi status. There has been conflict over the eligibility requirements for gaining Sámi status in Finland for decades (see the article in this blog before “Short review of the Finnish Sámi political situation 2011-2015: Why is there so much conflict over Sámi identity and belonging in Finland?” http://vgdsamit.blogspot.fi/2015/03/short-review-of-finnish-sami-political.html). Currently, there are 200 Sámi descended individuals in the process of applying for Sámi status.