perjantai 2. lokakuuta 2015

Kun ahdistaa eikä uni tule – Apua kriisiin

Tämän hetkinen tilanne KHO:n tekemien päätösten jälkeen voidaan kokea raskaaksi ja uuvuttavaksi. Jos haluat keskusteluapua ja tukea ahdistukseesi ja mahdollisiin univaikeuksiin, niin alla näet linkkejä joista saa apua kriisiin.


Traumaterapiakeskuksen itsehoito-ohjeita http://www.traumaterapiakeskus.com/7

Hengellistä apua tarjoavat seurakunnat. Palveluun kuuluu sielunhoito, diakoninen apu, lähimmäispalvelu

torstai 1. lokakuuta 2015

OHJEITA KHO:N HYLKÄÄMILLE


Mikäli omasta päätöksestä on KHO:lta jotain kysyttävää tai haluaa johonkin asiaan selvityksen, asiasta täytyy päätöksen saajan laittaa henkilökohtaisesti sähköpostia KHO:een osoitteeseen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Kaikki tiedustelut täytyy laittaa kirjallisesti. 

Oman oikeusturvan kannalta on hyvä laittaa viestin alkuun huomio, että ”Tämä ei ole purkuhakemus, vaan pelkkä tiedustelu.” Tämä siksi, ettei menetä oikeuttaan hakea purkua.

Viestissä kannattaa tuoda esiin esimerkiksi se, jos kokee, että asiassa on tapahtunut suoranainen erehdys tai virhe, minkä KHO mahdollisesti voisi korjata. Virhe tai erehdys johon haluaa vedota, tulee tuoda selkeästi ja ymmärrettävästi esille. 

Muuten KHO:n päätökseen haetaan purkua hallintolainkäyttölain mukaisesti. 
Purkuperusteet löytyvät lain 63 §:stä. 

Ne ovat seuraavat:
Päätös voidaan purkaa:
1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;
2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai
3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Purkuhakemuksen jättämiselle on aikaa 5 vuotta. Se kannattaakin tehdä rauhassa ja perustella huolella. Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen on ylimääräinen muutoksenhaku keino, ja valitettavasti siinä menestymismahdollisuudet usein ovat heikohkot. Tämän vuoksi on syytä harkita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittamista yhtä aikaisesti, mikäli sinne on ajatellut valittavansa. EIT:een valittaminen ei edellytä purkuprosessin läpikäymistä ennen sitä.