perjantai 25. syyskuuta 2015

KHO HYVÄKSYNYT 50 HENKILÖÄ SAAMELAISEKSI VUOSINA 1999-2011

TIETOA KHO:N RATKAISUISTA SAAMELAISKÄRÄJIEN VAALILUETTELOON HAKEUTUMISTEN VALITUKSISTA VUOSILTA 1999-2011


Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on tullut kysymys henkilön pitämisestä saamelaisena vuosina 1999, 2003, 2007 sekä 2011

Vuosi 1999
Valituksia KHO:een tuli yhteensä 665, joista 652 hylättiin saamelaiskäräjälain 3 §:n 2 kohdan perusteella.
KHO hyväksyi 7 valitusta, joista kolme saamelaiskäräjälain 3 §:n 3 kohdan perusteella, ja neljä hyväksyttiin saman pykälän 2 kohdan perusteella, ja joillakin oli vielä lisänä kohdan 1 kieliperuste. Itseidentifikaatioon ei KHO vuonna 1999 ottanut kantaa ratkaisujen perusteluissa eikä siihen vedottukaan erillisin perusteluin.

Vuosi 2003
Valituksia KHO:een tuli yhteensä 27 kappaletta. KHO hyväksyi 10 valitusta koskien vaaliluetteloon merkitsemistä ja henkilö määrättiin lisättäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Muissa 17 tapauksessa saamelaiskäräjien vaalilautakunta haki tuomion purkua saamelaiskäräjien kokouksen vuonna 1999 tekemiin päätöksiin hyväksyä henkilö saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Vaalilautakunnan mielestä käräjien kokouksen päätökset olivat syntyneet puutteellisen näytön perusteella ja perustuivat siksi ilmeiseen erehdykseen. Ennen käräjien kokouksen päätöstä vaalilautakunta ja hallitus olivat hylänneet hakemukset. KHO hylkäsi kaikki tuomion purkua koskevat valitukset.

Vuosi 2007
Valitusten määrä väheni. Valituksia tuli yhteensä 13, joista 12 hyväksyttiin ja yksi jätettiin tutkimatta. Hyväksyminen perustui kaikissa tapauksissa 3 §:n 1 tai 3 kohtaan.

Vuosi 2011
Vuonna 2011 korkeimpaan hallinto-oikeuteen tuli yhteensä viisi hakemusta, joista neljä hyväksyttiin ja yksi hylättiin. Hylätyssä valituksessa valittaja oli vedonnut vuoden 1763 maakirjaan ja, koska muutakaan selvitystä ei oltu annettu, valittajan ei pelkästään sillä perusteella voitu katsoa olevan saamelaiskäräjälain 3 §:n mukainen saamelainen.

Vuonna 2011 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakeutujista, ja KHO:n hyväksymistä valituksista, kaikissa neljässä hakija oli vedonnut, objektiivisten perusteiden lisäksi, laajemmin perusteluin itseidentifikaatioon. Näissä neljässä myös KHO oli käsitellyt itseidentifikaatio kysymystä perusteluissaan.LÄHDE: J. MAJAVA. 2014. ALKUPERÄISKANSAAN KUULUMINEN – ITSEIDENTIFIKAATIO OIKEUDELLISESSA VALOSSA. PRO-GRADU. Perus- ja ihmisoikeudet lainsäädäntö ja oikeuskäytännössä. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti