keskiviikko 12. marraskuuta 2014

VANHA MÄÄRITELMÄ VOIMASSA

Inarilainen 12.11.2014

Tulevissa saamelaiskäräjävaaleissa on voimassa vanha saamelaismääritelmä:

Henkilö, joka saamelaiskäräjälain (L 974/1995) 3 § 1 momentin mukaisesti pitää itseään
saamelaisena ja sen lisäksi täyttää yhden seuraavista kolmesta kohdasta voi hakeutua
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on
 oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai
 kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka

3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä
 äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

HAKEUTUMISKAAVAKE LÖYTYY SAAMELAISKÄRÄJIEN SIVUILTA:

http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=258&Itemid=10Ei kommentteja:

Lähetä kommentti